Avondzangen

Gepubliceerd op 3 november 2022 om 11:13

Wanneer de zon onder de horizon is gezakt en zijn schijnsel niet meer wordt gezien, 
Wanneer de vogels hun zang staken en hun kopjes tussen het verenkleed verbergen, 
Wanneer de duisternis zijn donkere deken over het land uitspreidt en de nacht zijn intrede doet,
Dan klinkt een lied op, een avondzang. Een zacht, lieflijk geluid, maar toch helder en krachtig.

 

Heeft u wel eens terwijl de straten leeg waren en de kinderen in bed lagen te slapen een loflied aangeheven?

Bent u wel eens verbaasd door de kracht van een lied in de nacht?

 

Nee, ik heb het niet over een sentimenteel liefdesliedje of een droevig klinkende smartlap. Daar doel ik niet op. Ik heb het over zangen ter ere van God. Ik heb het over de liederen die aangeheven worden als de duisternis het hart beknelt en er geen andere weg meer lijkt te zijn dan hem aan te roepen in de liederen om vergeving en hulp. Ik heb het over de psalmen die aangeheven worden wanneer het hart te midden van de nacht jubelt over Zijn grote daden aan ons bewezen.

 

Het zijn die zangen die aangeheven werden toen Paulus en Silas in de gevangenis waren geworpen. In Handelingen 16 staat het beschreven: ‘En omtrent den middernacht baden Paulus en Silas, en zongen Gode lofzangen en de gevangenen hoorden naar hen.’

Daar klonk het door de gevangenis:

“Ja, in 't donker van de nacht
geeft Zijn lied mij levenskracht.
'k Zal Hem bidden, 't hart naar boven,

God, mijn Leven, lieven, loven.

 

Het zijn die zangen die aangeheven worden als wij de kinderen naar bed brengen. Als het Bijbelverhaal is voorgelezen en de kinderen op de knieën voor hun bed of ledikant knielen. Dan klinken de heldere kinderstemmen tezamen met de stem van vader en/of moeder, en klinkt er een ‘stilte over alle landen in deze nacht’ of klinkt er:

“Ik ga slapen, ik ben moe,
'k sluit mijn beide oogjes toe,
Heere houdt ook deze nacht,
over mij getrouw de wacht.

 

Het zijn die zangen die aangeheven worden als de avond van het leven is begonnen. Als vele zegeningen achter liggen en men reflecteert op alles wat is geweest. Dan breekt het hart uit in gezang en heffen ook ouderen de avondzang aan:

“‘k Wil U, o God, mijn dank betalen,
U prijzen in mijn avondlied.
Het zonlicht moge nederdalen,
maar Gij, mijn Licht, begeef mij niet.”

 

Heeft u wel eens de lofzang des nachts aangeheven?
Heeft u wel eens de kracht ervaren van een lied in de avond?
Wanneer de straten leeg zijn en de vogels niet meer zingen?
Wanneer de maan aan de hemel staat de stralen en ontelbare sterren hun licht laten fonkelen?

 

Hoe dan ook, ik nodig u van harte uit om met mij en vele anderen de lofzang des avonds aan te heffen!

Ik nodig u van harte uit om Deo Volente 19 november 2022 de Avondzangen aan te heffen in koor- en samenzang! Kom, ga met ons en doe als wij!

 

Johannes R


Dit artikel is geschreven naar aanleiding van een gehouden concert. Aan dit concert werkten mee:

Jeugdkoor David - Borssele
Zangvereniging Ethan - Borssele
Mannenensemble Krabbendijke - Krabbendijke

Locatie:
Gereformeerde Gemeente Borssele
Oostsingel 21
4454 AZ Borssele

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.