Eén woord

Gepubliceerd op 26 mei 2023 om 17:00

Eén woord is er nodig, één woord en u bent gered!

“Slechts één woord heeft de Heilige Geest nodig om in ‘t hart de bekering te werken die voor eenieder van ons van node is.”

 

Het is een zin die werd gesproken tijdens het dankwoord na de zangavond ten bate van de vervolgde kerk afgelopen week. Eerder schreef ik naar aanleiding van deze avond het artikel “Ik ga slapen”.

Toen keek ik vooruit naar de avond, nu ligt deze achter.

 

De klanken van de avond resoneren nog steeds in mijn hoofd. Ze blijven hangen, langer dan bij alle andere uitvoeringen die ik eerder heb mee mogen maken. De muziek blijft door mijn hoofd spoken, de beelden verschijnen steeds opnieuw voor mijn netvlies. Het was een bijzondere avond daar in Yerseke. Een bijzondere avond in meerdere opzichten;

  • De koren zongen als nooit tevoren. Niet alleen qua zangtechniek, maar ook qua emotie. Muziek werd beleefd door de zangers en door het publiek. En niet alleen door hen, ook de organisten wisten het publiek mee te voeren in hun emotie.
  • Zingen in tijden van rampspoed brengt een extra diepte met zich mee. In Yerseke was afgelopen zaterdag een ramp gebeurd, enkele uren voor de uitvoering; een meisje van zeer jonge leeftijd is overleden. Dat maakte een diepe indruk.
  • De woorden gesproken door de spreker van het deputaatschap bewezen dat de avond niet voor niets was belegd. De vervolgde kerk is groot, zij hebben onze steun nodig. In de eerste plaats in het gebed en daarnaast ook met vertaald drukwerk en financiële giften.
  • De opbrengst van de collecte verbaasde met het weinige publiek. Gul werd er gegeven.
  • En wat een complimenten mochten koren, organisten en dirigenten ontvangen. Maar, gaat het daar op een avond als die van 20 mei 2023 om?

 

Weer komen de woorden van het dankwoord in mijn gedachten: “Eén woord is nodig!” Over welk woord ging dat?

 

Was het het weten van “mijn tranen zijn in Zijn fles vergaard” uit de eerste samenzang Psalm 56?

Was het de tekst “Ik was in de gevangenis, en gij zijt tot Mij gekomen” uit Mattheüs 25:37?

Was het de bede “Wil verbreken het hart Heer” uit Doe mij smeken?

Was het de zekerheid “Want het woord des HEEREN mag geen lof ontberen” uit Psalm 33?

Was het de lofprijzing “Eeuwig zij U ere” uit Heilig, heilig, heilig?

Was het de smeking “Och Heer, och, wierd mijn ziel door U gered!” uit Psalm 116?

Was het “Gij wilt en kunt bevrijden” uit de collectezang met Psalm 109?

Was het de uitroep “Hallelujah!” uit Zie de bergen?

Was het de onmetelijkheid van “de genade van God” uit Openbaring 22?

Was het de diepte van “de zware schuld die ons met schrik vervuld” uit Psalm 79?

Was het de zucht “denk aan mij” uit Psalm 51/Denk aan mij?

Was het de uitbarsting “dan zingt mijn ziel tot U” uit Hoe groot zijt Gij?

Was het de vraag “wijs mij toch Uwe wegen” uit de samenzang van Psalm 25?

Was het de erkenning “Gij zijt de God die eind noch oorsprong heeft” uit Psalm 90?

Was het de vooruitblik “dan zal de dood mijn ziel verblijden” uit Bron van Zaligheden?

Was het het besef “Zijn trouw rust zelfs op het late nageslacht” uit Psalm 103?

Was het de vreugde van “Eeuwig blijft Zijn trouw bestaan” uit Grote God, wij loven U?

Of werden al deze woorden opmerkzaam in het hart overdacht zoals wij zongen in Psalm 49?

 

Eén woord is nodig!

 

Maar wat zijn er dan veel woorden gesproken en gezongen die ons in het hart kunnen raken. Wat was het een rijke avond! Dan stroomt het hart over. Dan kan de emotie van de avond het lijf en de geest niet verlaten. Dan lig je avonden wakker om terug te denken aan gouden uren in de kerk.

Dan overmeesterd een diep gevoel van dankbaarheid je, dan overrompelt de smart je over alles wat er verkeerd ging. Dan juicht het hart Gode lof wanneer je met elkaar mag beseffen: Wij deden het niet in eigen kracht. Nee, Hij gaf ons de kracht om te zingen, te luisteren, te orgel spelen, te dirigeren.

 

Welk woord raakte jou? Welk woord raakte u?

Eén woord is nodig.

Wat zou het een grote zegen zijn als er een woord voor je tussen zat!

Wat zou het een grote zegen zijn als er een woord voor u tussen zat!

Wat zou het een grote zegen zijn als er een woord voor mij tussen zat!

 

Eén woord is nodig!

 

Hoe kan ik dit artikel dan anders afsluiten dan met het woord waarmee ik ook ‘Ik ga slapen’ afsloot en het woord wat als laatste door de kerk klonk op 20 mei 2023 te Yerseke:

Amen

 

Johannes R


U vindt de uitzending op 20 maart 2023

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.