"Levend Water" - KIDS versie

Gepubliceerd op 9 februari 2024 om 17:00

Heb jij de Bijbel wel eens helemaal gelezen? Nee hè, daarvoor ben je nog te jong en sommige hoofdstukken in de Bijbel zijn best wel moeilijk. Misschien lezen papa en mama wel elke dag een ander stukje voor?

 

Als titel staat er boven dit verhaal: ‘Levend water’. Weet jij al wat dat is?

 

De tekst waarin over levend water gesproken wordt staat helemaal aan het einde van de Bijbel. Op de laatste bladzijde kun je daar lezen:

(…) En die dorst heeft, kome; en die wil, neme het water des levens om niet. Of wat makkelijker: Wie dorst heeft, mag tot Mij komen en wie het wil hebben krijgt Levend water van Mij, helemaal voor niets.

 

Ik ga jullie proberen uit te leggen wat hiermee bedoeld wordt.

 

Is het jou ook opgevallen dat ik ‘Mij’ met een hoofdletter schreef? Weet je dan wie ik bedoel? Precies, het is de Heere die dit zegt. Niet alleen tegen de Israëlieten of tegen de discipelen… Nee, Hij zegt dit ook tegen jou en tegen mij.

 

Heb jij wel eens dorst? Ja, hè. En als je dan om drinken vraagt dan krijg je dat. Dat moet ook want anders word je ziek. Iedereen heeft water nodig.

 

En nu vraagt de Heere in de tekst: “Heb jij dorst naar Mij?” Eigenlijk vraagt Hij: “Verlang je naar mij?” Dat is best een moeilijke vraag, want jullie weten dat wij allemaal een zondig hart hebben. Wij willen eigenlijk helemaal niets met God te maken hebben. Maar toch kun je naar God verlangen. Weet jij hoe dat kan?

 

Dat komt doordat de Heilige Geest in je hart gaat werken. De Heilige Geest zorgt ervoor dat je naar God gaat verlangen. En daar kennen jullie vast wel een psalm over: “Als een hert gejaagd, o Heere, dat verse water begeert, alzo dorst mijn ziel ook zere naar U, mijn God hooggeëerd.”

 

Een hert wil echt water hebben om te drinken, wij ook als wij dorst hebben. Maar als je naar God verlangt dan gaat het niet om echt water. Dan gaat het om zijn zegen. Wij noemen dat ook wel eens het levende water.

 

Dat water kunnen wij voor niets krijgen, helemaal gratis. Even een moeilijke vraag: ‘Voor het levende water is al betaald. Weten jullie door wie? En wanneer?’

 

Klopt helemaal. Daar is voor betaald door de Heere Jezus toen Hij voor ons gestorven is. Daardoor kan iedereen zalig worden en een nieuw hart van de Heere krijgen.

 

Zou dat ook voor jou en mij kunnen gelden? Jazeker!!! Vraag er maar veel om. Vraag dan maar aan de Heere:

“Heere, ik heb het niet verdiend. Ik doe elke dag veel zonden. Maar Heere, wilt U mij die vergeven? En wilt U Uw Heilige Geest ook in mijn hart laten werken zodat ik dorst krijg naar U?”

 

Johannes R

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.