De dag door Uwe gunst ontvangen

Gepubliceerd op 7 november 2020 om 16:51

De dag, door uwe gunst ontvangen,
is weer voorbij, de nacht genaakt;
en dankbaar klinken onze zangen
tot U, die 't licht en 't duister maakt.

Zingen, het is onlosmakelijk met mij verbonden. Sinds ik als kleine jongen op het Jeugdkoor Jong Begonnen aantrad als koorlid is het altijd bij mij geweest en met mij meegegaan. Zingen geeft mij de uitlaatklep die ik nodig heb, zingen is voor mij een moment waarop de emotie de vrije loop heeft. Zingen helpt mij door donkere tijden maar ook door vreugdevolle tijden. Ik heb een stem... een stem die ik mag laten horen. Een stem die klinkt overdag, maar ook in de nacht. Zingen... in mijn gedachten gaat het altijd door. Vraag mij op een willekeurig moment te zingen en ik begin direct.

Die dan, als onze beden zwijgen,
als hier het daglicht onderduikt,
weer nieuwe zangen op doet stijgen,
ginds waar de nieuwe dag ontluikt.

Ieder zingt op zijn eigen wijze, op zijn eigen manier. Elk vogeltje zingt zoals het gebekt is. Op mijn werk is zingen een essentieel onderdeel van de dag. Ieder 'zingt' op zijn manier mee met de psalmen die door de woningen galmen, met de psalmen die de gangen van het activiteitencentrum vullen. En diegene die niet kunnen zingen, die bewegen mee op de muziek, zitten met een glimlach van oor tot oor te genieten of klappen mee.

Zodat de dank, U toegezonden,
op aard nooit onderbroken wordt,
maar steeds opnieuw door mensenmonden
gezongen en gesproken wordt.

Zingen... voor hobby en voor professie. De verschillende koren waaraan ik ben verbonden zingen. Daar word zang tot kunst verheven. Daar wordt er gewerkt aan een zo goed mogelijk uitvoeren van een zangstuk. Daar moeten techniek en emotie samenvloeien. Daar klinken de zangen op tot Hem en worden de ons gegeven talenten zo goed mogelijk benut. Daar word of werd er elke avond gerepeteerd.

Voorwaar, de aarde zal getuigen
van U, die thans en eeuwig zijt,
tot al uw schepselen zich buigen
voor uwe liefd' en majesteit.

Zingen... soms verstomd de zang. Moet je onbegrijpelijke keuzes maken waardoor zingen belemmerd word. Of het nu een regering is die aangeeft dat zingen in de kerk niet meer mag, of een bestuur wat de keuze maakt dat een koor stopt. Hoe mooi is het dan om te merken dat een ieder weer een oplossing zoekt om te kunnen zingen. Dat een keuze van hogerhand geen beperking hoeft te zijn, maar juist een nieuwe deur kan openen zodat...

Op een nieuwe dag door gunst ontvangen
Weer nieuwe zangen op zullen stijgen
Zodat de dank Hem toegezongen zal worden
En u en ik kunnen getuigen van Hem.

Door... te zingen.

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.