Kroningsdag

Gepubliceerd op 14 mei 2021 om 17:00

30 april 2013, zo’n dag die de meeste van ons zich zullen herinneren. Een dag waarop geschiedenis werd geschreven. Na jaren was er geen Koninginnedag meer. De nationale feestdag was veranderd in een Kroningsdag. Al weken van te voren lagen de winkels vol met oranje artikelen om dit heugelijke feit mee te vieren.

 

Ook ik was al vroeg in de weer met een oranje strik op een kraakwit overhemd. Tsja… dat hoort erbij. De oranje gebakjes stonden klaar in de koeling. De spanning liep op tot de koning en zijn gevolg verschenen. De deuren gingen open… het gejoel op de Dam verstomde. Stil en statig bewoog de groep zich voort de Nieuwe Kerk in. Na de woorden: “Zo waarlijk helpe mij God almachtig!” Klonk het: LEVE DE KONING! Het feestgedruis op de dam werd in de kerk overduidelijk gehoord. De dag van de inhuldiging was voor allen in Amsterdam, Nederland  en daarbuiten, een dag om nooit te vergeten.

 

13 mei 2021, gisteren. Het was een doodnormale dag. Nederland mocht genieten van een vrije dag en deed dat dan ook massaal. Toch… het was een kroningsdag. Nergens waren vlaggen te zien. Nergens hoorde men het feestgedruis.

 

Nergens? Er was een klein groepje in Nederland wat zich speciaal voor deze dag aankleedde. De zondagse kleding kwam uit de kast. Statig ging men ter kerke om daar zich in het feestgedruis te storten. Daar klonk het achter de kerkmuren:

God vaart, voor het oog,

Met gejuich omhoog;

't Schel bazuingeluid

Galmt Gods glorie uit.

Heft den lofzang aan,

Zingt Zijn wonderdaân,

Zingt de schoonste stof,

Zingt des Konings lof

Met een zuiv'ren galm,

Met een blijden psalm;

Hij, de Vorst der aard',

Is die hulde waard.

 

En waarom? Helaas weten veel Nederlands niet waarom het volk samenkomt in de kerk. Nou, het is een Kroningsdag met een hoofdletter! Het is de kroningsdag van Koning Jezus. Hij is opgevaren ten Hemel om daar voor Zijn volk als Middelaar plaats te nemen op de troon aan de rechterhand Zijns Vaders.

En daarom hoop ik, dat er niet alleen in de kerken, maar ook door heel Amsterdam, Nederland en daarbuiten zal klinken:

Juicht, o volken, juicht;

Handklapt, en betuigt

Onzen God uw vreugd;

Weest te zaâm verheugd;

Zingt des Hoogsten eer;

Buigt u voor Hem neer!

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.