Uitleg: De Biddag

Gepubliceerd op 10 maart 2023 om 17:00

Afgelopen woensdag was het voor het laatste deel van het land Biddag. Een dag van afzondering. Vanuit seculier en reformatorisch Nederland wordt mij echter steeds vaker de vraag gesteld: “Wat is de biddag eigenlijk?” Daarom schrijf ik dit Vraag&Antwoord artikel, zodat iedereen weer eens bepaald wordt bij wat de Biddag eigenlijk inhoudt.
Dit doe ik omdat op internet een hoop uitleg te vinden is, die niet juist is. Bijvoorbeeld de EO slaat te plank volledig mis met hun uitlegartikel.

 

Is dit artikel dan alleen voor seculier Nederland? Nee, zeker niet. Gebruik dit artikel gerust om ook uzelf en de kinderen te onderwijzen.

 

Vraag: Wat is de biddag?

Antwoord: De biddag is 1-malig per jaar. Christelijk Nederland gaat naar de kerk om God te bidden om een zegen over alles wat in het toekomende jaarseizoen op hen wacht.

 

Vraag: Waarom wordt er vaak toegevoegd: Biddag voor gewas en arbeid?

Antwoord: Toen de biddag werd ingesteld (16e eeuw) was het leven nog een stuk eenvoudiger. Velen werkten in de landbouw, veehouderij of visserij. Doordat zij afhankelijk waren van de natuur (een gave Gods) was de vraag om Zijn zegen erg belangrijk. Zonder God zou er geen regen zijn, zou de zon niet schijnen. Koude en warmte zijn nodig om gewassen te laten groeien zodat mens en dier te eten zouden hebben.

Ook dacht men aan de andere beroepen. Klerken, moeders in de gezinnen, ambtenaren, enz. Zij krijgen de kracht van God om hun werk te doen.

 

Vraag: Gaat de biddag dan alleen om praktische zaken?

Antwoord: Nee, wij geloven dat God alles bestuurd. Als Christen weten wij dat wij met een zondig hart geboren zijn. Onze zonden moeten worden vergeven. Dat kan alleen door God. Daarom smeken wij op de biddag ook of de Heere onze zonden wil vergeven.

 

Vraag: Maar is de biddag dan niet iets uit vroeger tijden?

Antwoord: Nee, zeker niet. Ook in 2023 moet er een biddag zijn. Wij zijn nog steeds even afhankelijk van Gods zegen in de natuur. Zonder hem zou er geen gewas groeien, en zouden de dieren en wij sterven van honger. Zonder hem zouden wij niet de kracht hebben ons werk uit te voeren.

 

Vraag: Wat is een jaarseizoen?

Antwoord: Met een jaarseizoen bedoelen wij de periode tussen het voor- en najaar. De periode waarin gewassen op het land staan en de appels aan de bomen hangen.

 

Vraag: Is er ook een zegen nodig tussen na- en voorjaar?

Antwoord: Jazeker! Deze periode mogen wij niet vergeten. Ook dan zorgt God voor ons, al is dat niet te zien op het land, doordat de natuur in winterslaap is.

 

Vraag: Valt de landelijke biddag voor iedereen gelijk?

Antwoord: Nee, dit is afhankelijk van de regio waarin je woont. Het verschil heeft ook te maken met vroeger tijden. Om de boeren de ruimte te geven hun werk zo goed mogelijk uit te voeren is de biddag zo gepland dat deze weinig invloed heeft op het werk op het land.

 

Vraag: Mag je op de biddag niet werken?

Antwoord: Zeker wel, de werken der barmhartigheid (in dienst van zorg en overheid) mogen worden uitgevoerd. Ook de veehouders mogen hun dieren verzorgen. Maar waar mogelijk neemt de Christen vrij, om deze dag de kerkdiensten te kunnen bezoeken.

 

Vraag: Is de biddag dan gelijk aan de zondag?

Antwoord: Nee, het is echt een doordeweekse dag. De zondag is Gods dag, de rustdag. Deze is door God ingesteld. Dat is de biddag niet.

 

Vraag: Waarom ga je dan naar de kerk?

Antwoord: Om samen met de gemeente God te vragen voor een zegen. Dit doe je ook ieder afzonderlijk (persoonlijke biddag) maar ook met elkaar. Daarnaast zien wij de biddag als een boetedag, waarin wij ook vergeving vragen voor al het verkeerde wat door wereld, land, plaats en persoonlijk wordt gedaan. De biddag is dus ook een boetedag.

 

Vraag: Bij bidden hoort toch ook danken?

Antwoord: Jazeker, en dat doen wij ook op de biddag. Wij danken God voor alle gaven die hij ons gegeven heeft. Maar de nadruk ligt op het bidden. In het najaar vindt er een soortgelijke dag plaats: De Dankdag. Dan ligt de nadruk op het danken, maar zal er ook gebeden worden.

 

Vraag: is Nederland het enige land ter wereld met een biddag?

Antwoord: Nee, enkele voorbeelden zijn Duitsland, Zwiterland en Denemarken. Ook zij kennen nationale biddagen, al worden die wettelijk in steeds meer landen geschrapt.

 

Nog andere vragen? Stuur ze in via het contactformulier. Ik zal de vragen daarna toevoegen aan dit artikel, zodat steeds meer vragen beantwoord zullen worden.

 

Johannes R

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.