Dank U voor deze nieuwe morgen

Gepubliceerd op 22 november 2023 om 17:00

Het is de tijd waarin Nederland de dankdagen houdt. Jaarlijks staan wij stil bij al het goede wat wij het afgelopen jaarseizoen uit Gods hand mochten ontvangen. Dit in de letterlijke zin; eten en drinken, kleding, een dak boven het hoofd, enz. Daarnaast ook in de geestelijke zin; wij denken terug aan alle zegeningen die ons ten deel mochten vallen, aan al de woorden van God, die gesproken werden door zijn knechten op de preekstoelen, aan alle psalmen en geestelijke liederen die wij mochten zingen. 

 

De dankdag is het moment bij uitstek om daarbij stil te staan. Toch… deze dankdag moet ook een boetedag zijn. Want God schonk veel, maar wij… Als ik voor mijzelf spreek heb ik het er slecht vanaf gebracht het afgelopen jaar. Vele zonden zijn begaan, vele fouten zijn gemaakt. En toch ontving ik ook heel veel. Niet verdiend, wel ontvangen. Wat is het goed om daarbij stil te staan. 

 

Eigenlijk moet ik dan zeggen: ik kan helemaal niet dankzeggen, ik heb het niet verdiend dat ik dit artikel mag schrijven, ik heb het niet verdiend dat ik nog leef. En toch… ook voor mij zal het aanstaande woensdag dankdag zijn. Dan hef ik deze dankdag in stille verwondering een danklied aan. Dit jaar kies ik voor het oorspronkelijk Duitse: “Dank U voor deze nieuwe morgen.”

Voordat ik dit doe een kleine noot; in de oorspronkelijke liedtekst staan fouten. De leer van de alverzoening druipt hier en daar door de tekst. Daar sta ik niet achter. Derhalve laat ik deze delen van de tekst rusten. 

 

Dank U voor deze nieuwe morgen, dank U voor elke nieuwe dag. 

Wat vinden wij het normaal dat wij elke dag opstaan en naar ons werk of de kerk kunnen gaan. Eigenlijk staan wij er zelden stil bij. Maar hebben wij dit verdiend?

Nee, maar wie het ziet slaat er acht op. Dan beseffen wij dat het nog genadetijd is. dat er nog schapen zijn die tot Zijn kudde toegebracht moeten worden en dat het einde der tijden nog niet gekomen is. 

 

Dank U dat ik met al mijn zorgen bij U komen mag

Niet met een paar zorgen, nee, met alle zorgen. Wij mogen ze aan God voorleggen en uitsnikken in gebed. Hij biedt ons een luisterend oor als het hart benauwd is. 

Wat een voorrecht voor hen die dit weten. Dagelijks spreek ik volksgenoten die overtuigd atheïst zijn. Zij hebben geen idee waar zij met hun zorgen heen moeten en zoeken hun heil in allerlei middelen. Hoe dankbaar moeten wij zijn, dat wij ons knieën mogen buigen en dat Hij naar ons wil horen. 

 

Dank U voor alle goede vrienden, O God, voor al wat leeft

Tsja… de goede vrienden. Ik heb jarenlang zonder vrienden geleefd, maar wat is het dan bijzonder om vrienden te mogen hebben waarvan je weet dat ze er altijd voor jou zijn, zoals jij er voor hen probeert te zijn. Vrienden die voor elkaar het goede zoeken. Van die vrienden die je kunnen laten lachen en vrienden die je, als tranen in je ogen branden, in de armen mag vallen. Vrienden die het beste met je voor hebben in het hier en nu en in het toekomende. Ik kan dat maar niet beseffen… Ik heb van deze vrienden, uit Zijn hand ontvangen. God bracht ons op elkaars pad. 

En daarnaast… dank voor het leven, want als er één grote scheppingsgave is dan is het wel het leven. De wetenschap kan alles namaken, maar één ding niet: de wetenschap kan geen leven scheppen waar het leven niet is. Dat kan God alleen. Dan is het een wonder om flora, fauna en in het bijzonder het mensenrijk te zien leven. Als dan zo’n klein kindje in de wieg ligt en er nieuw leven geboren is… zouden wij God daar dan niet voor danken?

 

Dank u voor de bloemengeuren, voor ieder klein geluk en voor de held’re kleuren

Want snel kijken wij naar grote dingen, maar ook het kleine is de dank waard. Ook de geuren en kleuren die alom zichtbaar zijn. Zij zijn door God geschapen. Denk u eens in hoe de wereld eruit zou zien zonder… Een grijze, saaie, deprimerende massa. 

 

Dank u voor de muziek

Wie de artikelen op mijn website een beetje kent weet dat hier mijn hart ligt. Wat heb ik al veel artikelen geschreven met een dankwoord voor de muziek. Door muziek kunnen wij God loven boven alles.

 

Dank U dat U in moeilijkheden, pijn en strijd, in alle tijden toch steeds bij ons wil zijn

Als het hart benauwd is, als pijn het lijf doortrokken heeft, als de vijanden alom op ons loeren om ons ten val te brengen, als de duivel rondgaat als een briesende leeuw… dan is daar een Helper in de hemel. Een sterke Held bij wie hulp is besteld. 

Dan leven wij in Nederland nog in een vrij land. Wij mogen de vrijheid van scholen hebben, wij mogen zondags ter kerke gaan, en de SGP mag nog zetelen in de raadskamers van het land. Wat een zegeningen zijn dat! Laten wij maar vragen en bidden op deze dankdag of de Heere ons ook hierin gedachtig wil zijn. 

 

Dank U dat U hebt willen spreken, dat U, U hoort een ieders taal

Wat danken wij snel alleen voor het goede wat wij ontvangen hebben. En onze buurman dan? Die gelovige van een ander kerkgenootschap? En de buitenlanders die aan de andere kant van de landsgrenzen wonen? Moeten wij daar niet voor danken?

God hoort een ieder in zijn eigen taal spreken. Dan is ieder die op aarde leeft een ziel die gered moet worden voor de eeuwigheid. Dan mogen wij deze dankdag ook danken voor evangelisatie en zending. 

 

Dank U dat U Uw Geest ons geeft

Want… wij kunnen zalig worden. God zorgt voor ons, tot op deze dag. Wat is Gods lankmoedigheid, trouw, barmhartigheid en genade dan groot. 

 

Dan ben ik aan het einde van dit artikel nog kleiner dan ik aan het begin was. Wat is er veel om voor te danken. Dan gaan de 2 of 3 kerkdiensten op de dankdag daar niet genoeg voor zijn. Dan is er een voortdurend dankgebed in het hart nodig, elke dag opnieuw. 

 

Maar één ding… waarlijk danken, wanneer kunnen wij dat? Wanneer de bekering ons ten deel is gevallen. Pas als dat zo is kan ik het artikel afsluiten. Pas dan kan ik danken met de laatste regels van dit lied:

Dank U, o God, ik wil U danken dat ik danken kan.

 

Johannes R

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.