Het uitspansel verkondigt...

Gepubliceerd op 1 december 2023 om 17:00


Psalmen 19:2 “De hemelen vertellen Gods eer, en het uitspansel verkondigt Zijner handen werk.”

 

Het is deze tekst die ik recent aantrof op een statusupdate van een goede vriend. Op de foto was een stralende zon te zien, na een periode waarin stormen hadden gewoed. Het was die dag voor het eerst weer droog. De blauwe hemel was weer te zien, de wolken waren weggetrokken. Mijn vriend zag het en was verwonderd.

 

Woensdag 22-11-2023, dag van de Tweede Kamerverkiezing

Ik moest aan dat plaatje denken toen ik vorige week woensdag over de A58 Zeeland uit reed richting Tholen. Mijn einddoel was een vergadering waarin werd nagedacht over hoe God geloofd kan worden met zang en spel. Achter mij lag een heel rumoerige week. Stormen hadden gewoed op verschillende vlakken in mijn leven.

 

Op deze woensdag ging Nederland naar de stembus om de burgerlijke plicht te betrachten waartoe wij werden opgeroepen. Voor Gereformeerd Nederland een spannende dag. Zou de ons zo geliefde partij de zetels behouden? En de rest van de partijen, wie zou de grootste worden? VVD, NSC, PVV, GroenLinks/PvdA… ze leken allen kans te maken. Maar wat valt er van deze partijen te verwachten? De zorgen vlogen ons allen naar de keel vliegen.

 

Maar daar in mijn auto kwam er, vanuit het uitspansel, een preek naar mij toe. Daar in die auto besefte ik dat de uitslag al lang vast lag, de Schepper van de hemel en de aarde zou zorgen, want toen ik naar rechts keek kleurde de hemel SGP-oranje.

Achter mij een lange rij van koplampen met vermoeide arbeiders erin. Wie van hen zou het ook zien?

 

Toen ik de blik naar links wendde was daar een gitzwarte lucht te zien. Ik reed in het midden tussen het goede en kwade. Hoe tekenend in een week waarin ik veel heen en weer geslingerd werd tussen goed en kwaad.

Ik haast mij op te zeggen dat de lucht niet alleen gitzwart was. Want… door het vocht in de lucht stond er links van mij een (dubbele) regenboog. Door de donkere achtergrond leek het wel alsof de regenboog licht gaf. Helder en duidelijk waren de kleuren te zien.

 

De regenboog, het teken van Gods trouw; God zou zorgen. Niet alleen voor de uitslag van de Tweede Kamerverkiezingen, ook mocht die heldere regenboog tegen de donkere wolken een teken zijn dat er, te midden van alle donkerte, licht is te vinden. Nee, dat schreef ik niet goed, ik moet schrijven: Te midden van de donkerte is er Licht te vinden!

Wat een verkondiging van Zijner handen werk. En dat op een dag dat ik er niet meer op kon zien, doordat ik druk was met alle ellende die mij overkwam.

 

Twee dagen later, vrijdag 24-11-2023

De laatste werkdag van een nog zwaardere week dan ik woensdags kon denken zit erop. Moe van lichaam en geest begeef ik mij over de A58 naar mijn laatste afspraak van deze week, terwijl op de achtergrond de Psalmen Davids weerklinken. Gedachteloos zit ik ernaar te luisteren, tot…

 

De snelweg buigt naar links. Rustig stuur ik mijn auto de goede kant op. En daar voor mij staat hoog aan de hemel weer het teken van Gods trouw. De regenboog is al zijn kleurenpracht maakt een boog, waar ik onderdoor mag rijden.

 

God zorgt, en hier verkondigt Zijn uitspansel het werk Zijner handen.

 

Dan mochten de regenbogen voor mij als bemoedigende tekenen aan de hemel staan in een week waarin alles duister leek. Want er is nog genade te krijgen bij Hem die het uitspansel gemaakt heeft, voor u en voor mij.

 

01-12-2023, Vandaag

Laat ik het artikel ten slotte iets breder trekken want het is donker op de wereld. De wereld bloedt uit duizend wonden. Oorlogen, pestilentiën, zorgen om verharding van de moraal, godslasterlijke wetgeving, enzovoorts… De tijden zijn donker, de lucht is gitzwart.

 

Gitzwart, nee, toch niet! Want zie, reeds staat de morgenster stralend in het duister, de dag is niet meer ver. Hij komt, Hij komt om de aard’ te richten en de wereld in gerechtigheid. Vandaag begint de adventstijd weer… tijd van blij verwachten.

 

Waarnaar? Naar een ster die uit Jakob op zal gaan, de zon des heils zal aan de kimmen staan.

Dan zijn de regenbogen, de zon en de maan, de sterren en alle andere hemellichamen een getuigenis. Dan verkondigen zij Zijner handen werk.

 

Moeten wij elkaar, in het bijzonder ook in deze adventstijd, er dan niet op wijzen omhoog te kijken?

Ik wens ons allen een gezegende adventstijd toe!

 

Johannes R

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.