Trinitas - KIDS versie

Gepubliceerd op 10 mei 2024 om 17:00

Dit artikel is geschreven in opdracht van Kinderkoor Mattithja, Krabbendijke


Zo de Heere wil en wij leven vindt er op zaterdag 18 mei aanstaande een zangavond plaats over het thema Trinitas. Daar zullen ook meer dan 100 kinderen zingen. Komen jullie ook luisteren?

 

Trinitas, dat is best een moeilijk woord hè, jongens en meisjes. Dit woord komt uit een andere taal, uit het Latijn. Dat is 1 van de talen waarin de Bijbel is geschreven. Kennen jullie de andere 2 talen?

 

En weten jullie wat het betekent? Het betekent: de Drie-enige God. En dan weten jullie vast wel wie wij bedoelen: God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest.

 

Jullie weten wel dat wij het niet over 3 verschillende Goden hebben, want hoeveel Goden zijn er? Ik hoor jullie het al fluisteren: ‘Er is maar 1 God!’ en dat klopt. Er is maar 1 God; de enige levende God. Het is de God Die voor Zijn volk Israël gezorgd heeft in de Bijbel en hen naar Kanaän bracht, het is de God Die David geholpen heeft toen hij naar Goliath de steen slingerde, het is de God Die voor al Zijn kinderen zorgt; toen en nu.

 

En Die God; zorgt Hij ook voor jou?

 

Toch hebben wij het vaak over de 3 onderdelen van God, die wij met moeilijke woorden ‘die 3 Personen’ noemen. Dat doen wij zodat wij het als mensen een klein beetje kunnen begrijpen, maar wie God echt is en hoe groot Hij is; dat kan de slimste mens niet begrijpen. Zelfs Salomo begreep dat niet, terwijl hij heel slim was.

 

Deze 3 Personen zijn alle 3 voor iets anders verantwoordelijk.

  • God de Vader: Dat is onze Schepper. Hij heeft de zee en de aarde gemaakt, de bloemen de dieren, de mensen… Hij is de grote God Die alles bestuurt.
  • God de Zoon: Dat is Zaligmaker. Jullie weten vast wel dat Hij op aarde is geboren en voor zondaren heeft geleden. Dat Hij voor hen heeft geleden en is gestorven aan het kruis. God de Zoon heeft voor Zijn volk geleden, zodat zij een nieuw hartje kunnen krijgen.
  • God de Heilige Geest: En dat nieuwe hartje dat krijgen wij van God De Heilige Geest. Als Hij in ons hart komt wonen dan gaan wij de Heere liefhebben met heel ons hart.

 

Kennen jullie een verhaal uit de Bijbel waarin alle drie de Personen aanwezig waren?

 

En nog een laatste vraag: Kennen jullie psalmen of liederen over God? Wij gaan op 18 mei aanstaande over Hem zingen. Komen jullie meeluisteren en aan het einde van de avond met ons meezingen? 

Ere zij aan God, de Vader,
ere zij aan God, de Zoon,
eer de Heil'gen Geest, de Trooster,
de Drie-een'ge in Zijn troon.
Halleluja

Johannes R


Op. 18 mei 2024 vond in het kerkgebouw van de Gereformeerde Gemeente te Krabbendijke een zangavond plaats omtrent het thema: Trinitas. 

 

Tijdens deze avond hebben Kinderkoor Mattithja en het Dirkslands Mannekoor de zang aangeheven, afgewisseld met samenzang. 

 

De opbrengst van de collecte deze avond was ten bate van de actie 'Bijbel binnen bereik' van de Jeugdbond Gereformeerde Gemeente. Meer informatie hierover leest u op: Home - Bijbel binnen bereik


Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.