Jaaroverzicht (3/3): Totaal

Gepubliceerd op 31 december 2020 om 09:00

De laatste dag van het jaar is aangebroken. Het is tijd om voor de laatste keer dit jaar een blog te schrijven. Voor de laatste keer achterom te kijken naar datgene wat is geweest. Momenten in het jaar 2020 die overgegaan zijn naar herinneringen. Sommige zullen mij kort bijblijven, anderen langer.

 

Zo op de laatste dag van het jaar vraag ik mij dan ook af: “Wat heeft 2020 voor mij betekent?” “Wat heb ik in 2020 geleerd?” “Wat had ik anders moeten doen het afgelopen jaar?”

 

Vriendenoverzicht

Net als vorig jaar heb ik mijn agenda doorgebladerd. Wat mij vooral opviel is dat ik heel veel heb gespeeld met heel veel kinderen. Zo denk ik aan: L&D, J&S, M&D, J&J, L&J&L, C&S, en alle anderen. Zo denk ik aan die steeds groter wordende groep kinderen waar ik als begeleider mee rondliep tijdens een vossenjacht (Daar voelde ik mij net even de rattenvanger van Hamelen.) Na wat ontdooi tijd was het altijd weer een dolle boel met jullie allemaal!

 

Het afgelopen jaar is er net als anders ook weer behoorlijk wat vergaderd. De meeste van deze vergaderingen hebben plaats gevonden in de lobby’s van hotels. Wat hebben wij daar veel latte macchiato’s verorberd met elkaar. Natuurlijk werden de meeste vergaderingen afgesloten met een borrel. En dan spraken wij ook over andere onderwerpen dan de agendapunten. Momenten waarop je de ander beter leerde kennen.

 

Contact met oude bekenden werd dit jaar af en toe weer aangehaald. Op meerdere vlakken.

 • Zo liep ik in de pikdonker met een oud koorlid door een vochtig bos; pratend over 1001 onderwerpen.
 • Zo ben ik een avond aan het karten geweest. Ieder probeerde eerste te worden; en ik? Ik reed ook gezellig mee.
 • Zo ben ik met orgelvrienden aan het appen geweest en met sommigen aan het orgelspelen geweest.
 • Zo heb ik van verschillende vrienden thuis bezoek gehad waarbij wij tot diep in de avond hebben gepraat over allerlei onderwerpen.
 • Zo ben ik veel aan het wandelen geweest, in gezelschap van verschillende vrienden. Al lopend komen de beste verhalen naar boven. Dan bespreek je dingen waar niemand anders iets vanaf weet.
 • Zo ben ik (ondanks de lichamelijke beperking) over klimbruggen geklauterd in een dierenpark met twee maatjes
 • Zo stond ik op het strand met hun later uit te waaien
 • Zo werd ik geholpen in alle pianotoetsen hetzelfde te kleuren
 • Zo kreeg ik uitleg over vissen in de zee
 • Zo kreeg ik uitleg over het boerenleven en vooral de verschillen tussen winter- en zomertarwe
 • Zo werd mij het vuur aan de schenen gelegd in een quiz over je persoonlijke kleur en werden wij soms verbaasd door elkaars antwoorden
 • Zo heb ik heel wat boekjes afgelezen en heel wat uren op de grond zitten spelen met houten blokjes en kopjes koffie
 • Zo hielp ik nog een heel klein beetje mee met terugverdienen van een oude job
 • Zo zat ik onverwachts bij een koorlid op de bank een avond te praten over muziek. En... werd er ook nog muziek gemaakt door zijn kroost

 

Zo waren er nog veel meer momenten om aan terug te denken. Ik kan het hier niet allemaal noemen, maar aan alle vrienden: BEDANKT! voor dit jaar! Bedankt voor het vertrouwen in mij gesteld. Bedankt voor het lachen in de vrolijke tijden en de steun in donkere tijden!

 

Blog

Dit jaar is het eerste jaar dat mijn website online staat. Op verzoek van velen heb ik er uiteindelijk toe besloten in het openbaar te treden met mijn hersenspinsels. Opvallend genoeg worden ze nog gelezen ook…

 

De laatste tijd is mijn website steeds verder uitgebouwd. Ik hoop dit ook in de toekomst te blijven doen.

 

Via deze weg wil ik ten eerste mijn webhost JouwWeb bedanken voor de afgelopen maanden.

Daarnaast bedank ik ieder die op wat voor manier dan ook aan de blog heeft meegewerkt. Mijn gasten voor de interviews en hem die mij ideeën heeft aangedragen.

 

Oudejaarsdag 2020

 

Het jaar A.D. 2020, hoe zal het de boeken in gaan? Misschien een belangrijker vraag: Hoe gaat het jaar A.D. 2020 voor u de boeken in? Hoe gaat het jaar A.D. 2020 voor mij de boeken in?

Een jaar is voorbijgegaan. Goede voornemens zijn wel of niet behaald. Plannen zijn wel of niet waargemaakt.

Is 2020 dan een rampjaar geworden of een jaar waar u met vreugde op terug kunt kijken? Ondanks alle donkere tijdens zijn er ook mooie dingen gebeurd.

 

In het bijzonder denk ik dan aan de 3 kraamvisites die ik dit jaar af mocht leggen. S & S & J zijn geboren. Nieuw leven wat in de armen van de vader of moeder lag. Zij hebben nog geen besef van wat er zich allemaal om hen heen afspeelt. Onbezorgd lagen ze te lachen en te kraaien.

 

Maar elk jaar kent leven en dood. Ook dit jaar ben ik daarbij bepaald. Het gemis zal, zeker aan het einde van het jaar extra worden gevoeld, zoals bij een ieder die geliefde betrekkingen is vertrokken.

In het bijzonder denk ik dit jaar aan hen, die een paar uur voor het overlijden van hun (groot-)vader nog stond te zingen bij het mannen ensemble.

 

Ik wens ieder veel sterkte toe op deze laatste avond van het jaar, want:

Aan ’t gras des velds gelijkt ons leven;
Als broze bloemen bloeien wij.
Zoo ras de storm zich heeft verheven,
Gaat onze heerlijkheid voorbij;
Maar Hij vervult alle eeuwigheden
Met schatten, die zijn hand bereidt,
Voor ’t harte, dat Hem heeft beleden
als Vader van zijn eeuwigheid.

 

De uren tellen af richting het nieuwe jaar. Laten wij hopen dat wij (mede door de pandemie) eens zonder enorm geknal het nieuwe jaar in mogen gaan. Dat de ziekenhuizen niet overspoeld zullen worden met vuurwerkslachtoffers, maar alle handen daar vrij mogen blijven voor hen die het harder nodig hebben.

 

Ik wens u allen een rustige oudejaarsavond 2020 toe!

 

Johannes R

 

PS: Ben ik iets vergeten? Excuses! Het is absoluut niet mijn bedoeling het moment met jou te vergeten! Stuur mij gerust een reactie of bericht!

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.