Kleur Bekennen - Wit (2/2)

Gepubliceerd op 26 maart 2021 om 17:00

Dit artikel is onderdeel van de serie ‘Kleur bekennen’. In 10 artikelen nemen we het prachtige kleurspectrum door, van wit tot zwart. Dit artikel is mede tot stand gekomen door de lezers van my-thougts.nl

 

Dit artikel is het vervolg op het artikel van vorige week.

 

De kleur wit wordt in de Bijbel meerdere malen letterlijk genoemd, ook zijn er veel verwijzingen naar de symbolische betekenis hiervan. Wit staat in de Bijbel voor reinheid en zuiverheid.

 

Als ik de kleur wit in de Bijbel behandel kan ik niet anders dan beginnen in Genesis 3. Daar kleurde het eens zo kraakheldere wit naar gitzwart. Waar wij eens gelijk waren aan Hem, naar wiens evenbeeld wij geschapen zijn, was dat voorbij. De zondeval bracht verdriet en pijn in de wereld. Wij waren niet langer wit als de sneeuw, nee, het zwart van de zonde kleeft ons altijd aan.

 

Ik moet denken aan een bijbelvertelling toen ik in groep 2 zat van de basisschool. In die les ging het hierover. De toenmalige lerares liet ons twee papieren zien. Een wit en een zwart. Ze stonden symbool voor ons hart. Het witte hart is nu voor altijd zwart. Het liet diepe indruk achter in de klas.

 

Daarom zal u de melaatsheid van Naäman aankleven, en uw zaad in eeuwigheid! Toen ging hij uit van voor zijn aangezicht, melaats, wit als de sneeuw. – 2 Koningen 5 : 27

 

Door de zonde is verdriet, pijn en smart in de wereld gekomen. Het wit werd plots symbool voor een verschrikkelijke ziekte: de melaatsheid. Witte blazen en huidplekken ontstonden bij de zieke. Uiteindelijk kwamen er wonden en stierf het lichaam langzaam af. Een ziekte die toen niet te genezen was en waarin velen de dood vonden. Ook nu overlijden er nog mensen aan. Gelukkig bestaan er inmiddels wel medicijnen waarmee de ziekte (tegenwoordig: lepra) kan worden bestreden.

 

“Komt dan, en laat ons samen rechten, zegt de HEERE; al waren uw zonden als scharlaken, zij zullen wit worden als sneeuw, al waren zij rood als karmozijn, zij zullen worden als witte wol.”- Jesaja 1:18

 

Toch is het wit van de melaatsheid niet het wit waar ik het eerste aan denk. Nee, ik moet denken aan Jesaja 1:18. De belofte voor Gods volk: ‘Al zijn uw zonden als rood, zij zullen worden als wit.’ Tweemaal wordt de boodschap daar herhaald. Het wit staat hier symbool voor de zuivering van de zonden van Gods volk. Voor hen, wiens naam staat vermeld op de boekrollen van Gods genade. Voor hen die zijn gereinigd in het bloed van de leidende Borg, die voor onze schuld stierf op Golgotha.

 

“En Hij werd voor hen veranderd van gedaante; en Zijn aangezicht blonk gelijk de zon, en Zijn klederen werden wit gelijk het licht”- Mattheüs 17:2

 

Door Zijn leiden is voor ons vergeving mogelijk van alle vuile zonden. Door Hem, Die stierf aan het vloekhout des kruises. Door Hem, Wiens aangezicht blinkt als de zon. Door Hem, Die witte klederen draagt, het licht gelijk.

 

“En Zijn hoofd en haar was wit, gelijk als witte wol, gelijk sneeuw; en Zijn ogen gelijk een vlam vuurs;” – Openbaring 1:14

 

Door Hem, Wiens hoofd en haar is als witte wol, als witte sneeuw. Door Zijn lijden is er voor ons vergeving mogelijk. Door Zijn lijden kan ons zwarte hart gereinigd worden en kunnen wij een nieuw hart ontvangen.

 

“Na dezen zag ik, en ziet, een grote schare, die niemand tellen kon, uit alle natie, en geslachten, en volken, en talen, staande voor den troon, en voor het Lam, bekleed zijnde met lange witte klederen, en palm takken waren in hun handen.” – Openbaring 7:9

 

Waardoor ook wij, gekleed in witte klederen, voor altijd Zijn grootheid mogen zingen in het lied van Mozes en het Lam: “Groot en wonderlijk zijn Uw werken, Heere, Gij almachtige God, rechtvaardig en waarachtig zijn Uw wegen, Gij Koning der heiligen!” (Openbaring 15:3)

 

Dat wij hier tezamen dagelijks om vragen mogen en, indien Hij ons genadig is, ons hart door Zijn bloed gereinigd mag worden tot een wit hart.

 

Johannes R

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.