Hoor, de engelen zingen...!

Gepubliceerd op 23 december 2022 om 17:00

Daar zitten ze, een groep ruwe mannen, gehard door de weersomstandigheden waarin ze altijd verkeren. Het zijn buitenmensen, dat zie je zo. Op hun huid daalde de regen neer, de zon heeft hun hoofd bruin gekleurd. Hun handen zitten vol eelt door het bevrijden van de schapen uit de klauwen van de wilde beesten, uit de doornen die in de velden groeien.

 

De nachten in Israël kunnen koud zijn. Het geluid van het knisperende vuur vermengt zich met het geblaat van de schapen die rond de herders liggen. Zacht klinken ook de rauwe stemmen door de nacht. Plots klinkt er een andere stem door de nacht: helder en duidelijk. Een engel staat bij de herders en zegt: “Ziet, ik verkondig u grote blijdschap, die al den volke wezen zal; Namelijk dat u heden geboren is de Zaligmaker, welke is Christus, de Heere, in de stad Davids.”

 

Vervolgens schijnt een helder licht door de lucht, het nacht’lijk duister wordt verdrongen. Een grote groep engelen verschijnt, prijzende God en zeggende: “Ere zij God in de hoogste hemelen, en vrede op aarde, in de mensen een welbehagen.”

 

Zeggende? Stond er niet als titel: “Hoor, de engelen zingen!” Wat is het nu? De uitleggers zijn het er niet over eens; Is er gesproken, geroepen of gezongen?

Is dat belangrijk dan? Nee, daar gaat het niet om. Want wat het ook was; er klonk een gejubel! Het gaat niet over de wijze, het gaat om de inhoud van de kerstboodschap die ook in AD 2022 mag klinken!

 

Of de engelen zongen in de kerstnacht, dat weten wij dus niet. Maar dat de engelen zingen, dat weten wij wel. Het afgelopen jaar heb ik ontelbare keren erover staan zingen.

- Het begon al in der schepping morgenstond, toen klonk ook der Eng’len lied in ’t rond. Toen bejubelden de engelen de schepping , door God geschapen.

- Weder klonk der eng’lenstem, bij de krib in Bethlehem toen daar, uit Maria’s schoot, de Zaligmaker geboren werd.

- En nu, anno 2022, horen wij de engelenstem nog? Misschien niet letterlijk. Toch, wij weten dat de engelen zich verheugen over eenieder die bekeerd wordt.

 

Eens zullen wij allen de engelenzang weer horen, wij horen hem als Gods zoon met majesteit wederkomt in heerlijkheid.

En dan komt het erop aan; geldt het dan ook voor ons wat eens werd verkondigd in de velden van Efratha? Heeft God in u en mij een welbehagen? Is het Kind wat geboren werd onze Zaligmaker?

 

Als dat zo is, dan mogen wij het op de dag van de wederkomst uitjubelen en smelten onze zangen samen met die van de engelen om te juichen in Zijn naam.
Dan klinkt ook uit onze monden: Ere zij God in de hoogste hemelen! Dan klinkt ook van onze lippen: Gloria in Excelsis Deo!

 

Mijn kerstwens voor dit jaar is dat onzer aller mond dan ook mee moog juichen in die stond!

 

Gezegende kerstdagen gewenst!

 

Johannes R


Andere kerstartikelen lezen?

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.