Jaaroverzicht 2022

Gepubliceerd op 30 december 2022 om 17:00

Wat gaat de tijd toch snel. Morgen sluit ik samen met u het tweede jaar af waarin deze website actief is geweest. Week in, week uit verschenen er weer artikelen. 52 artikelen in het totaal.

 

Wat zijn er dan veel teksten geschreven, wat zijn er veel onderwerpen behandeld. Dan moet in mijn ogen dit artikel ook een moment van reflectie bevatten. Een moment waarop ik met u terugkijk op datgene wat het afgelopen jaar is overdacht. Waar schoot ik tekort, wat ging goed?

 

De vaste lezers weten dat het schrijven van deze artikelen ontstaan is als bezigheidstherapie. Dit jaar was dat het echter niet meer. Dit jaar bestond er voor mij ook de noodzaak tot het schrijven van sommige overdenkingen. Bijvoorbeeld het eerste artikel ‘Afblijven!’ was er zo één. Over dat onderwerp moest geschreven worden. Ook over de oorlog in Oekraïne verschenen artikelen, bijvoorbeeld: ‘Avond Ambiance’. Bij het overlijden van de Queen verscheen: ‘May she rest in peace’.

 

Veel van de artikelen hebben ook dit jaar een link met muziek. Het is datgene wat mij nauw aan het hart ligt. Veel liederen zijn dan ook de revue gepasseerd, waaronder series over ‘Bron van Zaligheden’ en recent ‘Neem mijn leven, laat het Heer’.

 

Een andere bron van inspiratie is te vinden in hen die mij omringen. In vele artikelen staan verwijzingen naar gebeurtenissen in het afgelopen jaar, naar gesprekken met goede vrienden. Als zij de artikelen lezen dan zullen zij de verwijzingen herkennen, als u de artikelen leest dan hoop ik dat u merkt dat er door de inspiratie meer diepgang is.

 

Een derde en laatste bron van inspiratie zijn de vaste momenten in het jaar die beschreven worden. Met Koningsdag een artikel over het Wilhelmus ‘Den Vaderland getrouwe’, bij de Bevrijdingsdag ging het over ‘bezinning’ en met Hervormingsdag keken wij naar het tweede couplet van Een Vaste Burcht: ‘Vraagt gij Zijn naam?’ Met goede vrijdag/Pasen verscheen ''t Is Middernacht', met Pinksteren ging het over de 'Sombere Pinksterdagen' en met Kerst verscheen het kerstartikel: ‘Hoor, de engelen zingen…!

 

In de zomervakantie heb ik voor het eerst bewust de diepgang wat losgelaten. De meeste lezers genoten van de vakantie. Wat ontspanning was dan ook wenselijk. Dit jaar is op deze website de Summer School geopend. Volgend jaar hoop ik op eenzelfde manier de zomervakantie te vullen met artikelen.

 

En dan de hoogtepunten van het afgelopen jaar; de artikelen die het meest gelezen zijn (volgens de statistieken van de website).

  • Ode aan haar; Kort, krachtig en grappig. Veel reacties mocht ik hierop ontvangen. Vaak met de vraag: “Is er al een haar in je leven?”
  • Zingen is (niet) cool; Blijkbaar een bekend verhaal voor eenieder die het las. Volgend jaar ga ik hierover verder!
  • Als donkere wolken samenpakken...; Een artikel over ziekte, zowel lichamelijk als mentaal.

 

De plannen voor DV volgend jaar?

 

OPROEP: Wilt u graag een artikel over een bepaald onderwerp lezen? Stuur gerust een bericht via het contact formulier! Dan ga ik voor u aan de slag.

 

OPROEP: Ik ben op zoek naar een gastscribent. Wie vindt het leuk een keer een artikel te schrijven? Graag een berichtje via het contactformulier.

 

Aan het einde van het jaar moet ik ook enkele partijen bedanken!

  • Mijn controleur der teksten; Hartelijk dank voor de corrigerende tikken door jou uitgedeeld!
  • De inspiratiebronnen: Dank dat ik vele momenten die wij met elkaar deelden mocht gebruiken in de artikelen.
  • De geïnterviewden: Dank voor het mogen plaatsen van uw verhaal!
  • JouwWeb: dank voor de hosting het afgelopen jaar.
  • Jeugdkoor David en Gemengde zangvereniging Ethan; in samenwerking met jullie bestuur verscheen ‘Avondzangen
  • Jeugdkoor Mattithja; dank voor het mogen plaatsen van de verwijzing naar het kerstconcert!

 

En natuurlijk u als lezers: Hartelijk dank voor het willen lezen van de artikelen. Met regelmaat ontvang ik reacties op de artikelen en dat doet mij zeer goed! Allen hartelijk dank voor het in mij gestelde vertrouwen dit jaar!

 

Ik hoop u (DV) komend jaar ook weer te boeien met de artikelen! Voor volgend jaar zijn de abonnementskosten betaald. Er liggen al plannen voor volgend jaar maar daarvoor geldt wat op elke pagina onderaan de website staat: Deo Volente – Zo de Heere wil en wij leven.

 

Morgen verschijnt het laatste artikel van 2022 op deze website en sluit ik met u het jaar Anno Domini 2022 af. In dat artikel staat ook het laatste dankwoord.

 

Johannes R

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.