Oud/Nieuw - Tijd voor een feestje?

Gepubliceerd op 31 december 2022 om 17:00

Eerder deze week; ik krijg een appje van een goede vriend: “Nog plannen met oud/nieuw?” Mijn antwoord: “Nee hoor, op de kerkdiensten na ben ik niets van plan.”

 

Het gesprek wat daarop volgde ging over het feit dat oud/nieuw voor sommigen een reden is om los te barsten in het feestgedruis. Als men nog naar de kerk gaat op oudjaarsavond dan haast men zich daarna om thuis te komen. Men trekt snel wat glitters aan, de oliebollen rollen het vet in. Nog voor middernacht heeft de nodige alcohol al gevloeid. De ‘muziek’ knalt uit de speakers. Samen met familie en vrienden bouwt men toe naar het moment waarop ieder heeft gewacht. Als de kerkklokken de eerste slag laten horen in het nieuw begonnen jaar kust men elkaar hartstochtelijk en knallen de vuurpijlen de lucht in.

 

Is dat oudjaar vieren? Is dat nieuwjaar vieren?

 

Sowieso… gaat het niet al mis bij het feit dat wij oudjaar ‘vieren’? Want wat valt er te vieren met oudjaar? Is er een reden tot feest?

Ik zeg niet dat dit niet mogelijk is. Want… kinderen werden geboren. Ik heb het afgelopen jaar ook verschillende baby’tjes in mijn armen mogen houden. Wat een vreugde is er dan bij de ouders en de grote broers/zussen.

Echtparen hebben elkaar het afgelopen jaar ook trouw beloofd. Zelf mocht ik van 2 bruiloften getuige zijn. Samen gingen koppels de onbekende toekomst in als man en vrouw. Dan is er reden tot vreugd.

En wat kunnen er nog veel andere redenen zijn. Je zult dit jaar maar geslaagd zijn, een nieuwe job hebben gevonden, een geliefde zijn tegengekomen, een zwangerschap mocht starten, enzovoorts.

 

Toch, als wij terugkijken over het afgelopen jaar dan is er naast de vreugde ook veel verdriet. Geliefden zijn het afgelopen jaar ontvallen, begrafenissen hebben plaats gevonden. Ziektes zijn ook dit jaar de deuren niet voorbijgegaan. Zorgen nemen toe.

Reikt u hen die deze oudejaarsdag gebukt gaan onder leed dan de hand?

 

Is dit oudjaar dan reden tot feest?

 

Ik moet denken aan jaren geleden. Om er zeker van te zijn dat wij elkaar niet te vroeg de beste wensen gaven werd er ingeschakeld naar het nationale aftelmoment. De presentator van dienst moest nog enkele minuten tijd vullen en zei: “Wij kunnen niet wachten op het komende jaar. Want dit jaar was maar niets. Probleem hier, oorlog daar. Volgend jaar wordt vast beter!”

Als ik daar nu aan terugdenk: Dit was voor een Coronapandemie, voor een oorlog in Oekraïne, voor stijgende energieprijzen, voor een stikstofprobleem dat de boeren de mogelijkheid ontneemt om hun beroep uit te voeren, voor een regering die alle linken met God en Zijn gebod schrapt, voor de steeds luider wordende roep om maar ‘woke’ te zijn, voor de hele genderneutraliteits-waanzin.

 

Is het beter geworden? Wat moeten wij dan constateren dat, naarmate de jaren verstrijken, de tijden bozer en donkerder worden. Toch…

 

Al zijn de zorgen groot en is het verdriet op deze dag voelbaar; wij mogen niet moedeloos worden. Psalm 90 vers 1: “Gij zijt, o HEER, van d' allervroegste jaren voor ons geweest een toevlucht in gevaren.” Er staat er Eén boven. Hij bestuurde alles het afgelopen jaar, en wat kregen wij dan veel. U en ik zijn er nog. Wij leven nog in de tijd der genade. Al zijn de aanvechtingen velen, al is de rouw groot; Hij heeft gezorgd! Uit zijn hand ontvingen wij dagelijks vele zegeningen. Zou ik dan het jaar niet positief afsluiten?

 

Dan staan wij vandaag stil bij wat er in onze handen geschreven staat: “Memento Mori” (gedenk te sterven). Dan moge dat ook uitdrijven tot Hem!

 

Dit zijn mijn laatste woorden op deze website in het jaar onzes HEEREN 2022.

Mea Culpa – Voor alle fouten het afgelopen jaar op deze website. Daar vraag ik Hem vergeving voor.

Maar ook mijn laatste dankwoord is aan Hem. Hij heeft mij het afgelopen jaar de kracht en het verstand gegeven tot het schrijven van de artikelen. Hij heeft mij het afgelopen jaar willen sparen. Het is niet altijd makkelijk geweest, Hij heeft willen helpen.

 

Dan past het mij om het jaar af te sluiten met 3 kleine woordjes. Dan hoop ik dat deze woorden ook bij u zullen klinken als de klok vanavond richting middernacht kruipt en de laatste minuten van een voorbijgevlogen jaar wegtikken:

 

Soli Deo Gloria – Alleen aan God de eer!

 

Johannes R

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.