Summer School - Back to School

Gepubliceerd op 9 september 2022 om 17:00

Na een lange zomervakantie sluiten vandaag de deuren van de My Thoughts Summer School. Het zit erop, de vakantie is weer voorbij. Het werk- en schoolleven hebben voor bijna alle Nederlanders weer een aanvang genomen.

 

Laat ik eens beginnen met de jeugd: zij mogen weer het genot ervaren van het dagelijks vroeg opstaan, worden door de ouders weer naar school gebracht of stappen ’s ochtends vroeg op de fietsen, bussen en treinen om de kennis tot zich te nemen die door hun meesters en juffen op hen wordt uitgestort.

 

De afgelopen 8 weken hebben wij ons op deze website ook weer in de schoolbanken begeven, buigend over de vraag: wat weten wij nog van de opgedane kennis? Beschamend moeten wij constateren dat de meeste kennis bij ons is weggezakt; Hij is niet blijven hangen. Veel toepassing in de praktijk blijkt er al evenmin te zijn.

 

Toch… velen van ons gaven aan best terug te willen naar de schoolbanken. Het dagelijks optrekken met leeftijdsgenoten, het gezamenlijk hetzelfde lot ondergaan van weer een saaie les, het samen ongein uithalen of over de leraren roddelen, het nog redelijk ‘goedkope’ leven zonder al te veel zorgen… Het is alles voorbijgegaan.

 

Een mooi bruggetje naar de volwassenen.

 

De vakantie ligt ook voor hen achter. Zes weken lang hebben zij de kinderen mogen houden, terwijl er door velen ook een gedeelte van de vakantie gewerkt moest worden. De vakantiereis was het absolute hoogtepunt. De organisatie die al maanden geleden begonnen was, heeft ervoor gezorgd dat wij, samen met onze geliefden en het kroost ons gegeven andere culturen mochten ervaren, andere omgevingen mochten verkennen.

 

Nu is voor ons het werkleven weer begonnen. De schema’s komen weer uit de kast:

  • Wie brengt de kinderen ’s ochtends naar school?
  • Wie brengt Jan op maandag naar pianoles?
  • Wie zorgt ervoor dat Martha op woensdag op tijd op de zwemles is?
  • Zaterdag is het kinderfeestje van Pietertje. Let op!!! Wij moeten op vrijdagavond om boodschappen. Daar moet nog een oppas voor worden geregeld!!!

 

Kortom… terug in de sleur van het dagelijks leven, of toch niet???

 

My Thoughts Summer School – De reeks is ten einde.

Week in week uit schreef ik over een schoolvak, vaak met een humoristische ondertoon. Vaak met een licht sarcasme wat tussen de regels door droop.

 

Waar ik focuste op de kennis die ons aangereikt is; dat is niet het belangrijkste tijdens onze middelbareschooltijd. De voornaamste kennis die wij krijgen is de kennis over onszelf, over wie wij zijn en wie onze naaste is. En het allerbelangrijkste:

Wij leren daar wat onze talenten zijn. De talenten die wij uit Gods hand mochten ontvangen. Ieder mens heeft zijn eigen talenten. Die vakken van het middelbaar waar hij/zij goed in was; Of het nu de praktijk- of de theorieles was, of het nu de talen of de BETA-vakken waren, of het nu handvaardigheid of muziek was…

 

Ieder heeft zichzelf daar kunnen ontwikkelen voor de toekomst. Daardoor zijn wij nu bij machte om op de velden en in de kantoren ons werk uit te voeren, daardoor hebben wij nu de kennis om de kinderen op te voedden.

 

Als met daaraan denkt… dan komen wij niet terug in de sleur van het school-/werkleven.

Dan beginnen wij met vreugd onze dag en hebben wij zin om weer aan de slag te gaan.

 

Ik wens het u van harte toe!

 

Johannes R


Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.